Herroepingsrecht


In artikel 6 van de algemene voorwaarden kunt u alles lezen over het herroepingsrecht. Kort samengevat betekent dit het volgende: u heeft wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen aan te melden voor retour. Na deze melding (mits binnen de 14 dagen) heeft u nog 14 dagen de tijd om een bestelling retour te sturen. Indien u van dit recht gerbuik maakt krijgt u het gehele aankoop bedrag retour inclusief de verzendkosten. De kosten voor het retour sturen van de zending zijn voor uw eigen rekening.

WHierbij het modelformulier om gebruikt te maken van het herroepingsrecht: 

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan
  VHM-thebestofnature
  Baanhoek 202
  3361 GN Sliedrecht
  info@thebestofnature.nl
  06-21 65 20 33
 •  

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                                  — Bestelnummer :

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 
 

 

 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 
 

 

 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 
 

 

 

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 
 

 

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.